Kredi ile İlgili Merak Edilen Sorular

Genel Sorular

Kredi Notu ile İlgili Sorular

İslami Bankacılık Açısından Sorular

Kredi Başvurum Neden Onaylanmıyor?

Kredi başvurunuzun onaylanmamasının pek çok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında en belli başlı sebepler aşağıda sıralanmıştır:

 • Gerekli belgelerin sağlanamaması
 • Kredi risk değerlendirmesini geçememek
  • Kredi notu düşük olanlar,
  • Uzun süreli olarak belli bir işte çalışmayanlar,
  • Gelir belgelerinin güvenilir olmaması,
  • SGK kaydının bulunmaması,
  • Daha önce bir kredi geçmişinin olmaması
  • Talep edilen kredi miktarının kişiye göre yüksek bulunması
 • Kredi taksitlerini ödeyebilecek yeterli gelire sahip olmamak
  • Genellikle Bankalar kredi taksidinin 2 katı ile 3 katı arasında değişen aylık net geliriniz olmasını ararlar. Buna mevcut borçlar için ödediğiniz taksitler de dahildir. Eğer belgelenebilirse kredinin onaylanması için aile fertlerine ait diğer gelirler de hesaba katılabilir
 • Teminat verememek
  • Bazı durumlarda Banka krediyi onaylamak için teminat isteyebilir. Bu durum genelde kişinin risk değerlendirmesinin sınırda olması, gelirinin istediği krediye ve mevcut borçlarına göre düşük kalması, Bankanın kişiyi tanımaması gibi sebeplerden olabilir. Bireysel nitelikli kredilerde talep edilen teminat genelde kefil ve nadiren de kredinin büyüklüğüne göre nakit blokajı veya ipoatek olabilir.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Talep edilen belgeler bankadan bankaya ve istenen kredi tutarına göre değişmekle birlikte istenen belgeler genel olarak;

 • Maaşlı çalışanlar için resmi maaş bordrosu veya imzalı gelir belgesi ile birlikte şirket imza sirküleri, serbest çalışanlar için ise vergi levhası ile birlikte şirket mali verileri
 • İkametgah belgesi (bazı bankalarda isme kayıtlı fatura örneği kabul edilmektedir)
 • TC kimlik kartıdır

Banka Kredi Verirken Nerelerden Sorgulama Yapar

Bankalar kredi değerlendirmesi sırasında genel olarak;

 • Bankalarında bulunan size ait hesap ve yatırım bilgilerine,
 • Serbest çalışıyorsanız şirketinizin genel durumuna ve piyasa istihbaratına
 • SGK kaydınıza,
 • Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan bilgilerinize,
 • Mobil operatörlere olan gecikmiş borçlarınıza,
 • UYAP (Mahkeme) kayıtlarınıza bakarlar

Kredi Taksidi Nasıl Hesaplanır

Kredi taksidinin hesaplanmasında 3 temel bileşen vardır. Bunlar;

 • Kullandığınız kredinin limiti,
 • Faiz oranı,
 • Taksit tutarı kredinin limiti ve faiz oranı arttıkça yükselirken vade süresi uzadıkça düşer. Kredi talep ederken bankanın uyguladığı faiz oranı dışındaki diğer iki kriter sizin tercihinize bağlıdır. Ödeyebileceğiniz taksit tutarına göre limiti ve ödeme vadesini ayarlayabilirsiniz. Örnek olması açısından 10.000 TL için hesaplanan aşağıdaki tabloyu baz alabilirsiniz. Farklı kredi tutarı için ödenecek olan taksit tutarını ilgili taksit tutarını aynı oranda arttırarak hesaplayabilirsiniz. Örnek olarak kullanılacak olan kredi tutarı 20000 TL ise 36 ay vadeli ve %1,09 aylık fazili bir kredinin taksit tutarı aşağıdaki tabloda belirtilen 350 TL’lik taksit tutarının 2 katıdır. Limit ve vade sayısını seçerken hesaplanan taksit tutarının mevcut kredi takstit ödemeleriniz de dahil olacak şekilde ihtiyaç kredileri için gelirinizin 1/3’ünü, taşıt ve konut kredileri için ise ½’sini geçmemesine dikkat edin.

Aylık Faiz Oranı %

Kredi vadesi (ay)

6

12

18

24

36

0,89

1.730 ₺

892 ₺

614 ₺

475 ₺

336 ₺

0,99

1.737 ₺

899 ₺

620 ₺

481 ₺

343 ₺

1,09

1.744 ₺

906 ₺

627 ₺

488 ₺

350 ₺

1,19

1.751 ₺

913 ₺

634 ₺

495 ₺

357 ₺

1,29

1.758 ₺

920 ₺

641 ₺

502 ₺

364 ₺

1,39

1.765 ₺

926 ₺

648 ₺

509 ₺

372 ₺

Faiz Oranı Dışında Kredi Kullanımı için Hangi Maliyetleri Ödemem Gerekiyor?

Kredi kullanırken Banka sizden normal kredi faizi dışında farklı ücretler talep edeblir. Alınabilecek olan bu ücretler yasal olarak belirlenmiş olup aşağıdaki şekildedir:

 • Kredi kullanım ücreti (kullanılan kredi tutarının binde 5’i oranında)
 • Kredinin tipine bağlı olarak sigorta primi
  • Hayat sigortası
  • Konut yangın sigortası (ipotekli krediler için)
  • DASK (ipotekli krediler için)
  • Ekspertiz ücreti (ipotekli krediler için yaklaşık 1000 TL)
  • İpotek tesis ücreti (ipotekli krediler için yaklaşık 400 TL)
  • Kasko ve Trafik Sigortası (Taşıt kredileri için)

Kredi Alırken Sigorta Yaptırmak Zorunda mıyım?

Hayat sigortası dışındaki sigortalar zorunludur. Hayat sigortası ise kanunen zorunlu değildir ancak hayat sigortası yaptırmak istemeyen müşteriler için Bankalar kredi kullandırmama veya daha yüksek bir faiz oranı uygulama gibi opsiyonlara sahiptir. Kredi tutarını karşılayacak kadar bir mevcut hayat sigortası poliçeniz varsa bunu Banka adına dain’-i mürtein yaparak ilave bir sigorta yaptırmadan kredinizi kullanabilirsiniz. Bu sigortaları Bankanın sunduğu sigorta şirketi aracılığı ile yaptırabileceğiniz gibi farklı bir şirket üzerinden de yaptırabilirsiniz. Böyle bir talebiniz varsa bunu krediyi kullanmadan önce ilgili şubeye iletmeniz gerekmektedir. Başta masraf gibi gözükse de kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmak, borç bitmeden vefat edilmesi durumunda geride kalanların borçtan sorumlu olmalarını engelleyen önemli bir risk yönetimi aracıdır.Sigorta yaptırmaktan kaçınılmamalıdır. Kredinizin erken ödenerek kapatılması ya da poliçe vadesinden önce sona ermesi durumunda kalan süre için sigortanızı iptal ettirip ödediğiniz pirim tutarınızdan kıstelyevm usulüne göre iade talep edebilirsiniz.

Bir Finansal Tüketici Olarak Hangi Haklara Sahibim?

 • Kredi başvurunuz onaylansa dahi kredi sözleşmesine imza atmadığınız taktirde krediden sorumlu değilsiniz
 • Tüketici kredileri (kredi kartı hariç) sabit faizli krediler olup siz krediyi kullandıktan sonra genel ekonomide faizler kötüye gitse dahi faiz oranları banka tarafından yükseltilemez
 • Herhangi bir taksit ödemenizi vadesinden önce yapabilirsiniz. Bu durumda Banka size erken ödemden kaynaklı olarak gerekli faiz indirimini yapmak zorundadır. Yani bir taksidi vadesinden önce öderseniz daha düşük bir rakam ödersiniz
 • kredinizi kullandıktan sonraki on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda tutarı geri iade edene kadar geçen gün sayısı üzerinden işleyen normal kredi faizi dışında başka bir ceza ücreti ödemezsiniz.
 • Tüketici kredilerinde “Bağlı Kredi” diye bir kavram vardır. Eğer bir krediyi örneğin Banka ile satıcının birlikte düzenlediği bir kampanya ile almışsanız, aldığınız malın ayıplı çıkmasından Banka ve satıcı firma size karşı ortak sorumludurlar. Banka açısından bu sorumluluk kullandırılmış olan kredi mikarı ve malın teslim tarihi itibarıyla 1 yıl süre ile geçerlidir.
 • Kredinizi dilediğiniz zaman erken ödeme ile kapatabilirsiniz. Banka sizden Mortgage kredileri haricinde herhangi bir erken ödeme komisyonu talep edemez. Mortgage kredilerinde ise erken ödenen anapara tutarı üzerinden (taksit tutarı değil, anapara) %2 komisyon alabilir.
 • Taksit ödemelerinizi gecikmeli yapmanız halinde ödeyeceğiniz gecikme faizi taksit tutarı üzerinden ve geciktiğiniz gün sayısı kadar hesaplanır ve kredinin normal faiz oranının 1,3 katını geçemez.
 • Kredi ödemelerinizi zamanında yapamamanız nedeni ile temerrüde düşülmesi durumu yalnızca birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Pratikte bunun uygulanışı 3 taksidin üst üste ödenmemesi şeklindedir. Böyle bir duruma düşerseniz Banka sizden geri kalan tüm borcu işlemiş faizleri ile birlikte vadesini beklemeden ve derhal kapatmanızı talep etme hakkına sahiptir.
 • Bir finansal tüketici olarak kredi kullanırken sahip olduğunuz haklar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 2, 3 ve 4. Bölümlerinde tanımlanmıştır. Sözkonusu kanuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Yasal haklarınız konusunda Bankayla anlaşmazlığa düşmeniz durumunda Türkiye Bankalar Birliği altında kurulmuş bir uzlaşma kurumu olan Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Bu konudaki detay bilgiye buradan, nasıl başvuru yapacağınıza dair detay bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı Anda Birden Fazla Bankaya Başvuru Yapmam Olumsuz Bir Algı Oluşturur mu?

Aynı anda birden fazla Bankaya kredi başvurusu yapmanız genel olarak olumsuz bir durum olmasa da Bankaların suistimali engelleme birimleri tarafından riskli bir durum olarak algılanarak kredi süreciniz olumsuz olarak etkilenebilir. Bu olumsuzluktan uzak durmak için mümkün olduğunca aynı anda birden fazla Bankaya kredi başvurusu yapılması tercih edilmemelidir.

Kredi taksitlerini bütçeme göre değişecek şekilde ayarlayabilir miyim?

Bazı Bankalar kredi taksitlerinin daha kolay ödeneblir olması için aylık eşit taksit yerine yıllara göre artan taksitler veya ara ödeme, balon ödeme gibi farklı opsiyonlar sunabilirler. Bu durum çok sık olmamakla bankadan bankaya ve müşterinin risk değerlendirmesine göre değişebilir. Bu tip bir ödeme planı talep ediyorsanız bunu başvuru sırasında bankanıza iletmeniz ve başvurunuzu online kanallardan değil şubeden yapmanız gerekir. Kredi onayı dışında ödeme planı onayı için de ayrı bir onay prosedürü işeyecektir.

Mevcut Kredilerimi Ödemekte Zorlanıyorum. Bunları Tek Bir Kredide Toplayıp Rahatlayabilir miyim?

Evet bunu yapabilirsiniz. Özellikle kredi kartı borçları ve birden farklı defada kullanılmış kredi hesapları bütçenizi zorluyor olabilir. Bu durumda en iyi çalıştığınız Bankaya başvurarak (bu banka maaşınız yattığı banka veya sizi iyi tanıyan bir şube olsun) tüm kredilerinizi tek bir kredide yapılandırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Banka yapacağı değerlendirme sonrasında uygun görürse size mevcut borçlarınızı dikkate almadan yeni bir kredi tesis edecek ve kredileri kullandırdıktan sonra direkt olarak diğer hesaplarınıza parayı gödererek mevcut kredilerinizi kapatacaktır. Karşılıklı güvene bağlı olarak bunu sizin de yapmanızı talep edebilir. Bu tip bir işlem yaptıktan sonra en iyisi tekrar borçlanmamak için borcunuz bitene kadar mevcut kredi kartlarınızı kapatmak veya limitlerini cüzi bir miktara düşürtmek olacaktır.

Gelirim Var ama Belgeleyemiyorum. Yine de Kredi Kullanabilir miyim?

Belli şartlar altında gelirinizi belgeleyemiyor olsanız dahi kredi kullanmanız mümkündür. Bunun için her ay yaptığınız bir takım düzenli ödemeleri belgelemek, iyi bir kredi notuna sahip olmak, bir Banka ile ilikilerinizi güçlü tutarak sizi tanımalarını sağlamak, mevcut mal varlığınızı ibraz etmek, güvenilir bir kefil veya teminat sunmak gibi sizi karşı tarafta güvenilir kılacak yöntemler tercih edilebilir.

Kredi Borçlarımı Ödeyemediğim İçin Yasal Takibe Geçti Ancak Sonra Borcumu Ödedim Neden Hala Kredi Alamıyorum?

Kredilerinizin yasal takip aşamasına kadar gelmiş olması sonradan ödenmiş dahi olsa kredi veren kurumlar açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu durumun kredi notuna etkisi de oldukça fazladır ve kolay kolay düzelmez. Yasal takibe intikal eden bir borcu kapatmış olmanız sizi icra gibi olumsuz durumlardan korur ancak bir daha kredi almanızı sağlamaz. Yeniden kredi alabilmeniz için finansal durumunuzun düzeldiği konusunda Bankayı ikna etmeniz ve teminat sunmanız gereklidir. En doğrusu yasal takip aşamasına gelmeden önce Bankayla masaya oturmanız ve yeni bir ödeme planı üzerinde anlaşarak borçlarınızı yapılandırmanızdır.

Kredi notu nedir? Herkesin bir kredi notu var mı?

Kredi Notu, kişilerin banka geçmişini inceleyerek gelecek 12 aydaki borçlarını ödeme olasılıklarını tahminlemek için hesaplanan bir nottur. Bu not sayesinde kişinin bankalarla daha önce yaşadığı tüm ilişkiler ve ödeme alışkanlıkları tespit edilir. Örneğin bir bankadan bir kredi ya da kredi kartı alınmışsa ve bunun geri ödemelerinde sorun yaşanmışsa kişinin kredi notu düşer ve banka bu durumda yeni gelen kredi başvurusunu olumsuz değerlendirebilir. Ama kredinin geri ödemelerinde herhangi bir sorun yaşamadan düzenli olarak kredilerini ödeyen bir kişi kısa sürede yeni başvurularında geliri de iyi düzeyde ise olumlu sonuç alacaktır. Bu her banka için standart bir uygulamadır.
Finans sektöründen bireysel amaçlı olarak kredi kullanmış herkesin bir kredi notu vardır. Eğer aktif bir kredi hesabınız yoksa en son kredinizi kapattığınız tarihten 5 yıl sonra kredi notunuz artık hesaplanmaz.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu kişiye özel olarak hesaplanmakta ve her gün otomatik olarak güncellenmektedir. Kredi notunuz en çok mevcut kredilerinizin bakiyelerinde bir değişikllik olduğunda veya taksit ödeme tarihlerinizdeki ödeme durumunuza göre etkilenir. Kredi notu hesaplamasında farklı faktörler kullanılır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;

  • Kredili Ürün Ödeme Alışkanlıkları (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)
   Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında gelmektedir.
  • Mevcut Hesap ve Borç Durumu (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)
   İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
  • Yeni Kredili Ürün Açılışları (Kredi Notunun %11’ini oluşturur)
   Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsurdur.
  • Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun %10’unu oluşturur)
   Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir.
  • Diğer unsurlar Kredi Notu’nun %9’unu oluşturmaktadır.

En yüksek kredi notu kaçtır?

Kredi notu 1 ile 1900 arasında hesaplanır. Ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

Kredi notunun sıfır olması ne anlam ifade eder?

Kredi notunun sıfır olması o kişinin bir not hesaplanabilmesi için yeterli bir kredi geçmişi olmadığını gösterir

Kredi notunun hesaplanamaması ne anlam ifade eder?

Kredi notunun hesaplanamaması sıfır olmasından farklıdır. Bir kişinin hali hazırda yasal takibe geçmiş bir kredisi varsa kredi notu hesaplanmaz.

Kredi notumu nasıl öğrenirim?

Kredi notunuzu Findeks web sitesinden veya mobil uygulamasını indirerek öğrenebilirsiniz. Kredi notunuzu öğrenmek için tıklayın.

Kredi notum nerelerde dikkate aınır?

Kredi notu Bankalardan kredi almak için başvurduğunuzda hesaplanarak kredi alıp alamayacağınıza karar verme kriterlerinden biri olarak kullanılır. Bankadan kredi kullanmanın dışında en yaygın olarak kiralık araç için başvuru yaptığınızda ve telekom operatörlerinden taksitle cep telefonu almak istediğinizde bakılır. Son dönemlerde taksitli beyaz eşya alımlarında ve ev kiralamak istediğinizde de kredi notunuza bakılmaya başlanmıştır. Bankalar dışında bir kurumun kredi notunuza bakabilmesi için cep telefonunuza gönderilen mesaja cevap vererek muvafakat vermeniz gereklidir. Aksi taktirde karşı taraf kredi notunuza bakamaz.

Ben gelirime göre çok az kredi kullanıyorum. Taksitlerimi de hep gününden önce ödüyorum, neden kredi notum yüksek değil?

Az kredi kullanmak kredi notu açısından olumlu bir gösterge değildir. Kredi notunun yüksek çıkabilmesi kişinin devamlı olarak kredi kullanması ve ödemelerini düzenli olarak yapması daha önemlidir. Burada kredi olarak kastedilen sadece taksitli kullanılan krediler değil aynı zamanda kredi kartlarıdır. Eğer hiç kredi çekmiyor ancak düzenli olarak kredi kartınız kullanıyor ve ödemelerini de gününde yapıyorsanız kredi notunuz kartını hiç kullanmayan veya nadiren kullanan birinde göre daha yüksek olur. Sanılanın aksine kredi ödemelerini gününden önce yapmanın kredi notuna bir katkısı yoktur. Son ödeme gününü geçirmemek yeterlidir.

Mevcut kredi notumla bankadan kredi çekebilir miyim?

Kredi notu Bankaların kredi verirken baktıkları en önemli kriterlerden birisi olmakla birlikte tek kriter değildir. Kredi notuna ilave olarak bankalar ödeme gücünüze de bakarlar. Kredi notunuz gelirinizden ve aylık ödeyebileceğiniz taksit tutarından bağımsız olarak hesaplanır. Yani ödeme gücünüzü değil ödeme konusundaki moralitenizi tahmin etmeye çalışır. Eğer kredi notunuz Banka açısından kabul edilebilir bir seviyede ise (genellikle 1240 puanın altında bankalar kredi vermezler) daha sonra da ödeme gücüne bakılır. Aylık beyan ve belgeli gelirinizin çekeceğiniz kredi ile birlikte mevcut kredilerinizin taksitlerini de ödeyebilecek seviyede olması gereklidir. Kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun Banka bu krediyi ödeyebilecek kadar geliriniz olduğunu düşünmez ise krediyi vermeyebilir. Benzer şekilde tersten bakarsak kredi notunuz düşükse gelirinize göre almak istediğiniz kredi tutarı düşük gibi gözükse de Banka kredi vermeyebilir. Bu konuda daha detaylı bilgileri "Genel Sorular" kısmında bulabilirsiniz.

Kredi notumu nasıl yükseltebilirim?

Kredi notu kişiye özel olarak hesaplandığından kişiye özel belirlenmiş aksiyonlarla yükseltilebilir. Eğer mevcut ve kapanmış kredilerinizde arka arkaya 2 veya daha fazla taksit gecikmesine düşmediyseniz genelde notun yükselmesi daha kısa sürede gerçekleşir. Aksi durumda 6 ay ile 1 yıl sürebilir. Kredi notunuzu nasıl yükseltebileceğinize dair Findeks’ten ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kredi notum düşük olduğu halde bankadan kredi kullanabilir miyim?

Kredi notunuz düşükse o zaman bankadan kredi kullanabilmek için teminat göstermeniz gerekebilir. Bankanın muteber sayacağı bir kefil veya karşılığında Bankaya nakit blokaj verilmesi durumunda kredi çekilebilir. Maaş hesabınızın bankada olması ve düzenli yatıyor olması durumunda da kredi notunuz düşük olsa da belli miktarlara kadar kredi kullanabilirsiniz.

Başkasının kredi notunu öğrenebilir miyim?

Kendiniz dışında bir kişinih kredi notunu findeks.com üzerinden veya mobil uygulamasını indirerek öğrenebilirsiniz. Bunun için diğer kişinin TC kimlik numarasını ve hangi banka ile çalıştığını bilmeniz gerekmektedir. Karşı taraf kendi cep telefonuna gelen mesaja onay verdiği taktirde kredi notunu görebilirsiniz.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankanın yaptığı hizmet karşılığında iş yeri sahiplerinden komisyon alması faiz olur mu?

Bir iş veya bir hizmet ya da mal karşılığında alınan bedel helaldir. Bankalar verdikleri kredi kartlarıyla bir hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, bankanın verdiği hizmet karşılığında anlaşma gereği iş yeri sahiplerinden komisyon adı altında almış olduğu ücret, faiz olarak değerlendirilemez.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankanın yaptığı hizmet karşılığında iş yeri sahiplerinden komisyon alması faiz olur mu?

Bir iş veya bir hizmet ya da mal karşılığında alınan bedel helaldir. Bankalar verdikleri kredi kartlarıyla bir hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, bankanın verdiği hizmet karşılığında anlaşma gereği iş yeri sahiplerinden komisyon adı altında almış olduğu ücret, faiz olarak değerlendirilemez.

Ön ödemeli banka kartlarının kullanılması caiz midir?

Ön ödemeli kartlar, bankacılık/finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet gereğince müşteri, ön ödemeli kartına önceden yüklediği belli oranlardaki meblağı dilediği zaman harcamalarında kullanabilmekte, karta herhangi bir ön yükleme yapmadığı takdirde ise kart kullanılamamaktadır.
Faizli işlem barındırmayan veya faizli işlemlere aracı kılınmayan ön ödemeli kartların kullanılmasında ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ön ödemeli kartların belli bir mevzuat çerçevesinde çıkarılıp işleme konduğu ve her kuruluşun kendi koyduğu şartlar muvacehesinde bu hizmeti sunduğu anlaşılmaktadır. Mesela x kuruluşu para yüklemede herhangi bir bedel istemezken y kuruluşu bedel isteyebilmekte veya (x) kuruluşu ilgili kartı 5 TL’ye verirken (y) kuruluşu bu kartı 10 TL’ye verebilmektedir.
Kartın ilk olarak müşteriye satımında, kullanımında ve yükleme yapıldığında kartı çıkaran kuruluş tarafından alınan bedeller, hizmet bedeli kapsamında değerlendirilmiş ücretlerdir.

Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?

Altın, gümüş, döviz, TL vb. para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz; cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın.” (Buhârî, Büyû’, 74-82; Müslim, Müsâkât, 81; Tirmizî, Büyû’, 23)
Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satışın bedelini, anında satıcının hesabına yatırması halinde, yapılan alışverişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesîe (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz. Her halükarda altının peşin ödeme ile alım satımının yapılmasının daha doğru olduğu Müslüman olarak şüpheli şeylerden kaçınılması ve peşin para ile altın veya dövizin alınmasının daha isabetli ve ihtiyatlı olacağı kesindir.

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde peşin fiyata göre bir miktar fazla ücret ödenmesi caiz midir?

Bir malı peşin olarak satmak caiz olduğu gibi, vadeli ya da taksitle satmak da caizdir. Peşin veya çeşitli vadelere göre taksitlendirilerek satışa sunulan bir malın, değişik alternatifleri gözden geçirdikten sonra bunların birini tercih edip, akdi onun üzerine kurmak suretiyle vadeli veya taksitli olarak satımında dinen bir sakınca yoktur.
Alışverişte önemli olan, pazarlığın bittiği sırada satış bedelinin belirlenip akdin bu bedel üzerinden kesinlik kazanmış olmasıdır (Serahsî, el-Mebsût, XIII, 8). Bu şartlara uymak kaydı ile veresiye alışveriş fiyatının peşine göre daha fazla olmasında bir sakınca yoktur. Ancak akit bittikten sonra banka ya da finans kuruluşları gibi üçüncü şahıslar tarafından zimmetteki peşin borcun vadeli olarak yeniden yapılandırılması faizli işlem sayılacağından caiz değildir.

Kredi ile Ev Almanın Hükmü Nedir?

DiyanetTV kanalaındaki bu konu ile ilgili görüşlere buradan ulaşabilirsiniz

Genel Sorular

Kredi Başvurum Neden Onaylanmıyor?

Kredi başvurunuzun onaylanmamasının pek çok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında en belli başlı sebepler aşağıda sıralanmıştır:

 • Gerekli belgelerin sağlanamaması
 • Kredi risk değerlendirmesini geçememek
  • Kredi notu düşük olanlar,
  • Uzun süreli olarak belli bir işte çalışmayanlar,
  • Gelir belgelerinin güvenilir olmaması,
  • SGK kaydının bulunmaması,
  • Daha önce bir kredi geçmişinin olmaması
  • Talep edilen kredi miktarının kişiye göre yüksek bulunması
 • Kredi taksitlerini ödeyebilecek yeterli gelire sahip olmamak
  • Genellikle Bankalar kredi taksidinin 2 katı ile 3 katı arasında değişen aylık net geliriniz olmasını ararlar. Buna mevcut borçlar için ödediğiniz taksitler de dahildir. Eğer belgelenebilirse kredinin onaylanması için aile fertlerine ait diğer gelirler de hesaba katılabilir
 • Teminat verememek
  • Bazı durumlarda Banka krediyi onaylamak için teminat isteyebilir. Bu durum genelde kişinin risk değerlendirmesinin sınırda olması, gelirinin istediği krediye ve mevcut borçlarına göre düşük kalması, Bankanın kişiyi tanımaması gibi sebeplerden olabilir. Bireysel nitelikli kredilerde talep edilen teminat genelde kefil ve nadiren de kredinin büyüklüğüne göre nakit blokajı veya ipoatek olabilir.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Talep edilen belgeler bankadan bankaya ve istenen kredi tutarına göre değişmekle birlikte istenen belgeler genel olarak;

 • Maaşlı çalışanlar için resmi maaş bordrosu veya imzalı gelir belgesi ile birlikte şirket imza sirküleri, serbest çalışanlar için ise vergi levhası ile birlikte şirket mali verileri
 • İkametgah belgesi (bazı bankalarda isme kayıtlı fatura örneği kabul edilmektedir)
 • TC kimlik kartıdır

Banka Kredi Verirken Nerelerden Sorgulama Yapar

Bankalar kredi değerlendirmesi sırasında genel olarak;

 • Bankalarında bulunan size ait hesap ve yatırım bilgilerine,
 • Serbest çalışıyorsanız şirketinizin genel durumuna ve piyasa istihbaratına
 • SGK kaydınıza,
 • Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan bilgilerinize,
 • Mobil operatörlere olan gecikmiş borçlarınıza,
 • UYAP (Mahkeme) kayıtlarınıza bakarlar

Kredi Taksidi Nasıl Hesaplanır

Kredi taksidinin hesaplanmasında 3 temel bileşen vardır. Bunlar;

 • Kullandığınız kredinin limiti,
 • Faiz oranı,
 • Taksit tutarı kredinin limiti ve faiz oranı arttıkça yükselirken vade süresi uzadıkça düşer. Kredi talep ederken bankanın uyguladığı faiz oranı dışındaki diğer iki kriter sizin tercihinize bağlıdır. Ödeyebileceğiniz taksit tutarına göre limiti ve ödeme vadesini ayarlayabilirsiniz. Örnek olması açısından 10.000 TL için hesaplanan aşağıdaki tabloyu baz alabilirsiniz. Farklı kredi tutarı için ödenecek olan taksit tutarını ilgili taksit tutarını aynı oranda arttırarak hesaplayabilirsiniz. Örnek olarak kullanılacak olan kredi tutarı 20.000 TL ise 36 ay vadeli ve %1,09 aylık fazili bir kredinin taksit tutarı aşağıdaki tabloda belirtilen 350 TL’lik taksit tutarının 2 katıdır. Limit ve vade sayısını seçerken hesaplanan taksit tutarının mevcut kredi takstit ödemeleriniz de dahil olacak şekilde ihtiyaç kredileri için gelirinizin 1/3’ünü, taşıt ve konut kredileri için ise ½’sini geçmemesine dikkat edin.

Aylık Faiz Oranı %

Kredi vadesi (ay) 

6

12

18

24

36

0,89

1.730 ₺

892 ₺

614 ₺

475 ₺

336 ₺

0,99

1.737 ₺

899 ₺

620 ₺

481 ₺

343 ₺

1,09

1.744 ₺

906 ₺

627 ₺

488 ₺

350 ₺

1,19

1.751 ₺

913 ₺

634 ₺

495 ₺

357 ₺

1,29

1.758 ₺

920 ₺

641 ₺

502 ₺

364 ₺

1,39

1.765 ₺

926 ₺

648 ₺

509 ₺

372 ₺

* 10.000 TL kredi için hesaplanmıştır

Faiz Oranı Dışında Kredi Kullanımı için Hangi Maliyetleri Ödemem Gerekiyor?

Kredi kullanırken Banka sizden normal kredi faizi dışında farklı ücretler talep edeblir. Alınabilecek olan bu ücretler yasal olarak belirlenmiş olup aşağıdaki şekildedir:

 • Kredi kullanım ücreti (kullanılan kredi tutarının binde 5’i oranında)
 • Kredinin tipine bağlı olarak sigorta primi
  • Hayat sigortası
  • Konut yangın sigortası (ipotekli krediler için)
  • DASK (ipotekli krediler için)
  • Ekspertiz ücreti (ipotekli krediler için yaklaşık 1000 TL)
  • İpotek tesis ücreti (ipotekli krediler için yaklaşık 400 TL)
  • Kasko ve Trafik Sigortası (Taşıt kredileri için)

Kredi Alırken Sigorta Yaptırmak Zorunda mıyım?

Hayat sigortası dışındaki sigortalar zorunludur. Hayat sigortası ise kanunen zorunlu değildir ancak hayat sigortası yaptırmak istemeyen müşteriler için Bankalar kredi kullandırmama veya daha yüksek bir faiz oranı uygulama gibi opsiyonlara sahiptir. Kredi tutarını karşılayacak kadar bir mevcut hayat sigortası poliçeniz varsa bunu Banka adına dain’-i mürtein yaparak ilave bir sigorta yaptırmadan kredinizi kullanabilirsiniz. Bu sigortaları Bankanın sunduğu sigorta şirketi aracılığı ile yaptırabileceğiniz gibi farklı bir şirket üzerinden de yaptırabilirsiniz. Böyle bir talebiniz varsa bunu krediyi kullanmadan önce ilgili şubeye iletmeniz gerekmektedir. Başta masraf gibi gözükse de kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmak, borç bitmeden vefat edilmesi durumunda geride kalanların borçtan sorumlu olmalarını engelleyen önemli bir risk yönetimi aracıdır.Sigorta yaptırmaktan kaçınılmamalıdır. Kredinizin erken ödenerek kapatılması ya da poliçe vadesinden önce sona ermesi durumunda kalan süre için sigortanızı iptal ettirip ödediğiniz pirim tutarınızdan kıstelyevm usulüne göre iade talep edebilirsiniz.

Bir Finansal Tüketici Olarak Hangi Haklara Sahibim?

 • Kredi başvurunuz onaylansa dahi kredi sözleşmesine imza atmadığınız taktirde krediden sorumlu değilsiniz
 • Tüketici kredileri (kredi kartı hariç) sabit faizli krediler olup siz krediyi kullandıktan sonra genel ekonomide faizler kötüye gitse dahi faiz oranları banka tarafından yükseltilemez
 • Herhangi bir taksit ödemenizi vadesinden önce yapabilirsiniz. Bu durumda Banka size erken ödemden kaynaklı olarak gerekli faiz indirimini yapmak zorundadır. Yani bir taksidi vadesinden önce öderseniz daha düşük bir rakam ödersiniz
 • kredinizi kullandıktan sonraki on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda tutarı geri iade edene kadar geçen gün sayısı üzerinden işleyen normal kredi faizi dışında başka bir ceza ücreti ödemezsiniz.
 • Tüketici kredilerinde “Bağlı Kredi” diye bir kavram vardır. Eğer bir krediyi örneğin Banka ile satıcının birlikte düzenlediği bir kampanya ile almışsanız, aldığınız malın ayıplı çıkmasından Banka ve satıcı firma size karşı ortak sorumludurlar. Banka açısından bu sorumluluk kullandırılmış olan kredi mikarı ve malın teslim tarihi itibarıyla 1 yıl süre ile geçerlidir.
 • Kredinizi dilediğiniz zaman erken ödeme ile kapatabilirsiniz. Banka sizden Mortgage kredileri haricinde herhangi bir erken ödeme komisyonu talep edemez. Mortgage kredilerinde ise erken ödenen anapara tutarı üzerinden (taksit tutarı değil, anapara) %2 komisyon alabilir.
 • Taksit ödemelerinizi gecikmeli yapmanız halinde ödeyeceğiniz gecikme faizi taksit tutarı üzerinden ve geciktiğiniz gün sayısı kadar hesaplanır ve kredinin normal faiz oranının 1,3 katını geçemez.
 • Kredi ödemelerinizi zamanında yapamamanız nedeni ile temerrüde düşülmesi durumu yalnızca birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur. Pratikte bunun uygulanışı 3 taksidin üst üste ödenmemesi şeklindedir. Böyle bir duruma düşerseniz Banka sizden geri kalan tüm borcu işlemiş faizleri ile birlikte vadesini beklemeden ve derhal kapatmanızı talep etme hakkına sahiptir.
 • Bir finansal tüketici olarak kredi kullanırken sahip olduğunuz haklar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 2, 3 ve 4. Bölümlerinde tanımlanmıştır. Sözkonusu kanuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Yasal haklarınız konusunda Bankayla anlaşmazlığa düşmeniz durumunda Türkiye Bankalar Birliği altında kurulmuş bir uzlaşma kurumu olan Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Bu konudaki detay bilgiye buradan, nasıl başvuru yapacağınıza dair detay bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı Anda Birden Fazla Bankaya Başvuru Yapmam Olumsuz Bir Algı Oluşturur mu?

Aynı anda birden fazla Bankaya kredi başvurusu yapmanız genel olarak olumsuz bir durum olmasa da Bankaların suistimali engelleme birimleri tarafından riskli bir durum olarak algılanarak kredi süreciniz olumsuz olarak etkilenebilir. Bu olumsuzluktan uzak durmak için mümkün olduğunca aynı anda birden fazla Bankaya kredi başvurusu yapılması tercih edilmemelidir.

Kredi taksitlerini bütçeme göre değişecek şekilde ayarlayabilir miyim?

Bazı Bankalar kredi taksitlerinin daha kolay ödeneblir olması için aylık eşit taksit yerine yıllara göre artan taksitler veya ara ödeme, balon ödeme gibi farklı opsiyonlar sunabilirler. Bu durum çok sık olmamakla bankadan bankaya ve müşterinin risk değerlendirmesine göre değişebilir. Bu tip bir ödeme planı talep ediyorsanız bunu başvuru sırasında bankanıza iletmeniz ve başvurunuzu online kanallardan değil şubeden yapmanız gerekir. Kredi onayı dışında ödeme planı onayı için de ayrı bir onay prosedürü işeyecektir.

Mevcut Kredilerimi Ödemekte Zorlanıyorum. Bunları Tek Bir Kredide Toplayıp Rahatlayabilir miyim?

Evet bunu yapabilirsiniz. Özellikle kredi kartı borçları ve birden farklı defada kullanılmış kredi hesapları bütçenizi zorluyor olabilir. Bu durumda en iyi çalıştığınız Bankaya başvurarak (bu banka maaşınız yattığı banka veya sizi iyi tanıyan bir şube olsun) tüm kredilerinizi tek bir kredide yapılandırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Banka yapacağı değerlendirme sonrasında uygun görürse size mevcut borçlarınızı dikkate almadan yeni bir kredi tesis edecek ve kredileri kullandırdıktan sonra direkt olarak diğer hesaplarınıza parayı gödererek mevcut kredilerinizi kapatacaktır. Karşılıklı güvene bağlı olarak bunu sizin de yapmanızı talep edebilir. Bu tip bir işlem yaptıktan sonra en iyisi tekrar borçlanmamak için borcunuz bitene kadar mevcut kredi kartlarınızı kapatmak veya limitlerini cüzi bir miktara düşürtmek olacaktır.

Gelirim Var ama Belgeleyemiyorum. Yine de Kredi Kullanabilir miyim?

Belli şartlar altında gelirinizi belgeleyemiyor olsanız dahi kredi kullanmanız mümkündür. Bunun için her ay yaptığınız bir takım düzenli ödemeleri belgelemek, iyi bir kredi notuna sahip olmak, bir Banka ile ilikilerinizi güçlü tutarak sizi tanımalarını sağlamak, mevcut mal varlığınızı ibraz etmek, güvenilir bir kefil veya teminat sunmak gibi sizi karşı tarafta güvenilir kılacak yöntemler tercih edilebilir.

Kredi Borçlarımı Ödeyemediğim İçin Yasal Takibe Geçti Ancak Sonra Borcumu Ödedim Neden Hala Kredi Alamıyorum?

Kredilerinizin yasal takip aşamasına kadar gelmiş olması sonradan ödenmiş dahi olsa kredi veren kurumlar açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu durumun kredi notuna etkisi de oldukça fazladır ve kolay kolay düzelmez. Yasal takibe intikal eden bir borcu kapatmış olmanız sizi icra gibi olumsuz durumlardan korur ancak bir daha kredi almanızı sağlamaz. Yeniden kredi alabilmeniz için finansal durumunuzun düzeldiği konusunda Bankayı ikna etmeniz ve teminat sunmanız gereklidir. En doğrusu yasal takip aşamasına gelmeden önce Bankayla masaya oturmanız ve yeni bir ödeme planı üzerinde anlaşarak borçlarınızı yapılandırmanızdır.

Kredi Notu ile İlgili Sorular

Kredi notu nedir? Herkesin bir kredi notu var mı?

Kredi Notu, kişilerin banka geçmişini inceleyerek gelecek 12 aydaki borçlarını ödeme olasılıklarını tahminlemek için hesaplanan bir nottur. Bu not sayesinde kişinin bankalarla daha önce yaşadığı tüm ilişkiler ve ödeme alışkanlıkları tespit edilir. Örneğin bir bankadan bir kredi ya da kredi kartı alınmışsa ve bunun geri ödemelerinde sorun yaşanmışsa kişinin kredi notu düşer ve banka bu durumda yeni gelen kredi başvurusunu olumsuz değerlendirebilir. Ama kredinin geri ödemelerinde herhangi bir sorun yaşamadan düzenli olarak kredilerini ödeyen bir kişi kısa sürede yeni başvurularında geliri de iyi düzeyde ise olumlu sonuç alacaktır. Bu her banka için standart bir uygulamadır.
Finans sektöründen bireysel amaçlı olarak kredi kullanmış herkesin bir kredi notu vardır. Eğer aktif bir kredi hesabınız yoksa en son kredinizi kapattığınız tarihten 5 yıl sonra kredi notunuz artık hesaplanmaz.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu kişiye özel olarak hesaplanmakta ve her gün otomatik olarak güncellenmektedir. Kredi notunuz en çok mevcut kredilerinizin bakiyelerinde bir değişikllik olduğunda veya taksit ödeme tarihlerinizdeki ödeme durumunuza göre etkilenir. Kredi notu hesaplamasında farklı faktörler kullanılır. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;

  • Kredili Ürün Ödeme Alışkanlıkları (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)
   Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında gelmektedir.
  • Mevcut Hesap ve Borç Durumu (Kredi Notunun %35’ini oluşturur)
   İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
  • Yeni Kredili Ürün Açılışları (Kredi Notunun %11’ini oluşturur)
   Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsurdur.
  • Kredi Kullanım Yoğunluğu (Kredi Notunun %10’unu oluşturur)
   Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir.
  • Diğer unsurlar Kredi Notu’nun %9’unu oluşturmaktadır.

En yüksek kredi notu kaçtır?

Kredi notu 1 ile 1900 arasında hesaplanır. Ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

Kredi notunun sıfır olması ne anlam ifade eder?

Kredi notunun sıfır olması o kişinin bir not hesaplanabilmesi için yeterli bir kredi geçmişi olmadığını gösterir

Kredi notunun hesaplanamaması ne anlam ifade eder?

Kredi notunun hesaplanamaması sıfır olmasından farklıdır. Bir kişinin hali hazırda yasal takibe geçmiş bir kredisi varsa kredi notu hesaplanmaz.

Kredi notumu nasıl öğrenirim?

Kredi notunuzu Findeks web sitesinden veya mobil uygulamasını indirerek öğrenebilirsiniz. Kredi notunuzu öğrenmek için tıklayın.

Kredi notum nerelerde dikkate aınır?

Kredi notu Bankalardan kredi almak için başvurduğunuzda hesaplanarak kredi alıp alamayacağınıza karar verme kriterlerinden biri olarak kullanılır. Bankadan kredi kullanmanın dışında en yaygın olarak kiralık araç için başvuru yaptığınızda ve telekom operatörlerinden taksitle cep telefonu almak istediğinizde bakılır. Son dönemlerde taksitli beyaz eşya alımlarında ve ev kiralamak istediğinizde de kredi notunuza bakılmaya başlanmıştır. Bankalar dışında bir kurumun kredi notunuza bakabilmesi için cep telefonunuza gönderilen mesaja cevap vererek muvafakat vermeniz gereklidir. Aksi taktirde karşı taraf kredi notunuza bakamaz.

Ben gelirime göre çok az kredi kullanıyorum. Taksitlerimi de hep gününden önce ödüyorum, neden kredi notum yüksek değil?

Az kredi kullanmak kredi notu açısından olumlu bir gösterge değildir. Kredi notunun yüksek çıkabilmesi kişinin devamlı olarak kredi kullanması ve ödemelerini düzenli olarak yapması daha önemlidir. Burada kredi olarak kastedilen sadece taksitli kullanılan krediler değil aynı zamanda kredi kartlarıdır. Eğer hiç kredi çekmiyor ancak düzenli olarak kredi kartınız kullanıyor ve ödemelerini de gününde yapıyorsanız kredi notunuz kartını hiç kullanmayan veya nadiren kullanan birinde göre daha yüksek olur. Sanılanın aksine kredi ödemelerini gününden önce yapmanın kredi notuna bir katkısı yoktur. Son ödeme gününü geçirmemek yeterlidir.

Mevcut kredi notumla bankadan kredi çekebilir miyim?

Kredi notu Bankaların kredi verirken baktıkları en önemli kriterlerden birisi olmakla birlikte tek kriter değildir. Kredi notuna ilave olarak bankalar ödeme gücünüze de bakarlar. Kredi notunuz gelirinizden ve aylık ödeyebileceğiniz taksit tutarından bağımsız olarak hesaplanır. Yani ödeme gücünüzü değil ödeme konusundaki moralitenizi tahmin etmeye çalışır. Eğer kredi notunuz Banka açısından kabul edilebilir bir seviyede ise (genellikle 1240 puanın altında bankalar kredi vermezler) daha sonra da ödeme gücüne bakılır. Aylık beyan ve belgeli gelirinizin çekeceğiniz kredi ile birlikte mevcut kredilerinizin taksitlerini de ödeyebilecek seviyede olması gereklidir. Kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun Banka bu krediyi ödeyebilecek kadar geliriniz olduğunu düşünmez ise krediyi vermeyebilir. Benzer şekilde tersten bakarsak kredi notunuz düşükse gelirinize göre almak istediğiniz kredi tutarı düşük gibi gözükse de Banka kredi vermeyebilir. Bu konuda daha detaylı bilgileri "Genel Sorular" kısmında bulabilirsiniz.

Kredi notumu nasıl yükseltebilirim?

Kredi notu kişiye özel olarak hesaplandığından kişiye özel belirlenmiş aksiyonlarla yükseltilebilir. Eğer mevcut ve kapanmış kredilerinizde arka arkaya 2 veya daha fazla taksit gecikmesine düşmediyseniz genelde notun yükselmesi daha kısa sürede gerçekleşir. Aksi durumda 6 ay ile 1 yıl sürebilir. Kredi notunuzu nasıl yükseltebileceğinize dair Findeks’ten ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kredi notum düşük olduğu halde bankadan kredi kullanabilir miyim?

Kredi notunuz düşükse o zaman bankadan kredi kullanabilmek için teminat göstermeniz gerekebilir. Bankanın muteber sayacağı bir kefil veya karşılığında Bankaya nakit blokaj verilmesi durumunda kredi çekilebilir. Maaş hesabınızın bankada olması ve düzenli yatıyor olması durumunda da kredi notunuz düşük olsa da belli miktarlara kadar kredi kullanabilirsiniz.

Başkasının kredi notunu öğrenebilir miyim?

Kendiniz dışında bir kişinih kredi notunu findeks.com üzerinden veya mobil uygulamasını indirerek öğrenebilirsiniz. Bunun için diğer kişinin TC kimlik numarasını ve hangi banka ile çalıştığını bilmeniz gerekmektedir. Karşı taraf kendi cep telefonuna gelen mesaja onay verdiği taktirde kredi notunu görebilirsiniz.

İslami Bankacılık Açısından Sorular

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankanın yaptığı hizmet karşılığında iş yeri sahiplerinden komisyon alması faiz olur mu?

Bir iş veya bir hizmet ya da mal karşılığında alınan bedel helaldir. Bankalar verdikleri kredi kartlarıyla bir hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, bankanın verdiği hizmet karşılığında anlaşma gereği iş yeri sahiplerinden komisyon adı altında almış olduğu ücret, faiz olarak değerlendirilemez.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankanın yaptığı hizmet karşılığında iş yeri sahiplerinden komisyon alması faiz olur mu?

Bir iş veya bir hizmet ya da mal karşılığında alınan bedel helaldir. Bankalar verdikleri kredi kartlarıyla bir hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, bankanın verdiği hizmet karşılığında anlaşma gereği iş yeri sahiplerinden komisyon adı altında almış olduğu ücret, faiz olarak değerlendirilemez.

Ön ödemeli banka kartlarının kullanılması caiz midir?

Ön ödemeli kartlar, bankacılık/finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet gereğince müşteri, ön ödemeli kartına önceden yüklediği belli oranlardaki meblağı dilediği zaman harcamalarında kullanabilmekte, karta herhangi bir ön yükleme yapmadığı takdirde ise kart kullanılamamaktadır.
Faizli işlem barındırmayan veya faizli işlemlere aracı kılınmayan ön ödemeli kartların kullanılmasında ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Ön ödemeli kartların belli bir mevzuat çerçevesinde çıkarılıp işleme konduğu ve her kuruluşun kendi koyduğu şartlar muvacehesinde bu hizmeti sunduğu anlaşılmaktadır. Mesela x kuruluşu para yüklemede herhangi bir bedel istemezken y kuruluşu bedel isteyebilmekte veya (x) kuruluşu ilgili kartı 5 TL’ye verirken (y) kuruluşu bu kartı 10 TL’ye verebilmektedir.
Kartın ilk olarak müşteriye satımında, kullanımında ve yükleme yapıldığında kartı çıkaran kuruluş tarafından alınan bedeller, hizmet bedeli kapsamında değerlendirilmiş ücretlerdir.

Kredi kartı ile altın satışı caiz midir?

Altın, gümüş, döviz, TL vb. para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesîe ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz; cinsi cinsine birbirine eşit ve peşin olarak satılır. Malların sınıfları değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın.” (Buhârî, Büyû’, 74-82; Müslim, Müsâkât, 81; Tirmizî, Büyû’, 23)
Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satışın bedelini, anında satıcının hesabına yatırması halinde, yapılan alışverişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesîe (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz. Her halükarda altının peşin ödeme ile alım satımının yapılmasının daha doğru olduğu Müslüman olarak şüpheli şeylerden kaçınılması ve peşin para ile altın veya dövizin alınmasının daha isabetli ve ihtiyatlı olacağı kesindir.

Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde peşin fiyata göre bir miktar fazla ücret ödenmesi caiz midir?

Bir malı peşin olarak satmak caiz olduğu gibi, vadeli ya da taksitle satmak da caizdir. Peşin veya çeşitli vadelere göre taksitlendirilerek satışa sunulan bir malın, değişik alternatifleri gözden geçirdikten sonra bunların birini tercih edip, akdi onun üzerine kurmak suretiyle vadeli veya taksitli olarak satımında dinen bir sakınca yoktur.
Alışverişte önemli olan, pazarlığın bittiği sırada satış bedelinin belirlenip akdin bu bedel üzerinden kesinlik kazanmış olmasıdır (Serahsî, el-Mebsût, XIII, 8). Bu şartlara uymak kaydı ile veresiye alışveriş fiyatının peşine göre daha fazla olmasında bir sakınca yoktur. Ancak akit bittikten sonra banka ya da finans kuruluşları gibi üçüncü şahıslar tarafından zimmetteki peşin borcun vadeli olarak yeniden yapılandırılması faizli işlem sayılacağından caiz değildir.

Kredi ile Ev Almanın Hükmü Nedir?

DiyanetTV kanalaındaki bu konu ile ilgili görüşlere buradan ulaşabilirsiniz